top of page
Cvičení venku
jočer ozez.png

VHLEDY - PRŮHLEDY - VÝHLEDY

NAVENEK činíme mnoho kroků ke svému cíli

a poměřujeme den za dnem, vteřinu za vteřinou vzdálenost k němu.

Uvnitř však jsme zmítáni přáními, touhami, 

představami…..

 

Odcházíme do temných a klidných koutů pokojů, 

jeskyní, nebo lesa abychom meditovali, abychom ztišili mysl.

 

NAVENEK jsme svůj život možná zjednodušili, avšak 

sebekontroly a donucování nevedou ke klidu, spokojenosti

ani k lásce, dokonce i se štěstím se mineme.

Vír
cartoon-1296787_1280.png

CO TEDY DĚLAT?

 

Není toto vše jen touha po vlastní velikosti, důležitosti?

Není toto vše jen snaha být někým, patřit někam?

Jde tedy o zápas mezi nabýváním a vzdáváním se?

 

Jen pochopení, že takový zápas vedu se sebou, 

nás může vyvést z pekla závislosti někým být, něco znamenat, něčeho dosáhnout, něčeho se zříci.

 

Vždyť všechny cíle i prostředky jsou ukázkami našeho lpění,

a jsou s pravdivou skutečností v rozporu.

trochu prakticky
přihlášení
Vír

VĚŘÍME STÁLE,
že existuje život správných rozměrů?

Pak věříme na pohádky!

Žijeme odříznuti od vesmíru.

Každý z nás je takový, 

napůl svatý,

napůl zvíře, 

a aby tomu tak nebylo,

na dvoudence v Brně

si řekneš, kdo jsi…..

ZVE JOČER

TROCHU PRAKTICKY

MÍSTO KONÁNÍ DVOUDENKY:
Dům Sebeléčení, Brno, Husitská 8a

+420 608 712 535

 

CENA:

dva dni: 1850 Kč, jeden den 1250 Kč


KONTAKT:
+420 608 712 535

začátek první den: v 9 hod 

druhý den: 9 - 16 hod

Ubytování na akci je možné doporučit, v případě zájmu volejte prosím do Domu Sebeléčení.

bottom of page