top of page

Ochrana osobních údajů účinná od 25. 05. 2018

Společnost SANOTÉKA s.r.o., Mostecká 273/21, Praha 1, 110 00, IČO: 24221082, DIČ: CZ24221082 je provozovatelem eshopu www.sanoteka.com a webových stránek www.zdravi-jocer.cz

Sdělujeme vám, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V zájmu transparentnosti Vám poskytujeme podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho a komu je předáváme, jaká máte práva.

Potřebujeme a shromažďujeme od vás osobní údaje, když si něco objednáte (produkt, službu), obrátíte se na nás nebo ohodnotíte nákup u nás. Vámi poskytnuté osobní údaje obsahují: kontaktní informace. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Osobní údaje nám sdělujete dobrovolně tam, kde vás žádáme o udělení souhlasu.

Ochrana osobních údajů:

  • důležitá je pro nás Vaše důvěra. Proto je naší povinností zabránit každému neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům a digitálním obsahem.

  • S vašimi údaji je potřebné:

+ spravovat a vytvořit osobní účet - registrace

+ zpracovat vaše objednávky, zboží doručit, vrácené zboží vyřídit - reklamace

+ zasílat informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím e-mailové korespondence, sms zpráv

+ v případě problému s doručením objednaného zboží, službou

+ informovat vás o nových službách a odpovědět na Vaše dotazy,

+ zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních slevách, akcích - newsletter

+ kontrolovat vaši platební morálku v případě placení zboží, služeb

+ vést analýzy z důvodu zkvalitnění služeb a zboží

+ prověřovat váš věk, kvůli právním předpisům týkajících se nakupování přes internet

+ zpracovávat pro vás dotazníky s cílem dát vám možnost ovlivnit nabídku našeho zboží a služeb

+ vylepšovat naše systémy formou poskytnutých služeb a produktové nabídky

+ zabránit napadení našich služeb

​Vaše osobní údaje budeme evidovat jen po nezbytně nutnou dobu pro účely:

  • u nákupu s registrací nebo bez na dobu 3 let (nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečníte novou objednávku)

  • u hodnocení služeb, nákupu zboží po dobu 3 let

  • u zaslání obchodního sdělení, diskuze, kontaktního formuláře, poradny, dotazu apod. na dobu 1 roku

  • dále po zákonem stanovenou dobu (11 let údaje v daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 

Po splnění dané doby, budou vaše osobní údaje smazány.

V době po 25. 5. 2018 vyplněním jakéhokoli formuláře na stránkách www.zdravi-jocer.cz či www.sebeleceni.com nám automaticky udělujete souhlas s touto ochranou osobních údajů. Poskytnutím e-mailu souhlasíte s jeho uchováním pouze pro uvedené účely.

 

Naše služby neustále zlepšujeme. Zavedli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem, jako jsou platby kartou, platba přes PayPal. Veškeré informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá u vaší banky ověřit, zda karta je platná pro nákupy. Shromažďujeme informace, jak jsou naše aplikace používány a to v návaznosti, abychom Vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy. Tzn. při použití našeho webu zjišťujeme jaké funkce nejčastěji využíváte a jaké akce spouštějí chyby. Pokud se Vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies.

Udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz "odhlásit se z newslettru", nebo nás můžete kontaktovat přímo na adrese: Sanotéka s.r.o., Husitská 8a, Brno, 612 00.

Spolupracujeme s poskytovatelem služeb:

Nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů, údaje které nám sdělíte, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

+ PPL s.r.o., K Borovému 99, Říčany- Jažlovice, 251 01

+ Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983

Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Vaše právo:

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu:
Sanotéka s.r.o., Husitská 8a, Brno, 61200.

bottom of page