opava.jpg

OBJEVUJTE SEBE S JOČEREM

JDU DO SEBE…

Často a rád jsem chodíval ven do světa.

A svět, rozumějte mi - ten blízký, okolní svět - jsem zkoušel změnit k obrazu svému.

To mi bylo nějakých …cet.

Dnes už mám nějakých …sát

Už jdu jen do sebe, neměním svět, neměním sebe.

Jdu do sebe, abych si porozuměl, abych se pochopil, abych se druhých neptal jak mám či nemám fungovat a žít.

jocer

 
 
IMG-20190914-WA0019.jpg

TENTO WEB JE O ČLOVĚKU...

 

O člověku, který smí být nejen stereotypní a předvídatelný, ale také nevypočitatelný a nevyzpytatelný.

O člověku, který se vyděsí nejen nepružností 

svého těla, ale také nepružností své mysli.

O člověku, z jehož útrob vzlétá nekonečné množství mýdlových bublin a který odchází a přichází uprostřed hovoru, nebo ještě před ním, ale vždy nečekaně, nepředvídatelně.

 

Dejme společně šanci takovému člověku vzniknout.

Člověku, který bude poskytovat blízkému okolí nebo i vzdálenému, to co by rád dostával od okolí on. Proměnlivost, nečekané zvraty, slastná překvapení, vzrušení, živost…..

 

Nezůstávejme v uzavřeném kruhu, třebaže vím, že okolí bude reagovat různě, někde bude nelibost, jinde výsměch, jindy strach a obava, někde se objeví radost a pohoda…..

Nevadí, když reakce okolí budou rozmanité a pestré, 

vždyť o takového člověka nám přece jde.

jocer