ZNOJMO

KONTAKT ZNOJMO:

 

Adresa konání konzultací:
Vídeňská 5, ve dvoře, 1. patro, Znojmo, 
p. Gregorová, jana.gregor@seznam.cz,
777 315 686 - pouze konzultace

Adresa konání sešlostí, minikurzů a kurzů:
Rodinné centrum Maceška, 
Pražská 80 (areál MŠ, budova č.2), Znojmo

KONTAKT JOČER:

+420 608 712 557

​​sebeleceni@sebeleceni.com

KONZULTACE

Přesný termín konzultace si prosím předem rezervujte. Cena je stanovena individuálně, dle délky konzultace.

26. 11. 2020

Osobní diagnostika a poradna Vám může pomoci k uzdravení, k dobré psychické pohodě, k dosažení harmonie či k vyřešení rodinných problémů. Diagnostika pouze na objednávku...

POSTUPY PŘI DIAGNOSTIKOVÁNÍ

Hlavním nástrojem pro vývoj, odhalení a předvídání nemocí je mi pránické vidění energetických rytmů, které vždy porovnám s originálem dotyčného člověka, který je neporušen a nezasažen žádnou takovou nerovnováhou. Vážná odchylka se ukáže jako nesoulad některé části tělesného či energetického spektra. Energetické chování organismu je možné posoudit, vyhodnotit a vzápětí hned vyladit s odbornou dopomocí.

 

SEŠLOST nekoná se

 

 

Člověk žije dvakrát. Jeden život venku, rychle a zběsile. Druhý život v sobě, ve svém nitru, klidně a pokojně. Jeden život v zajetí rozumu a myšlení, druhý beze smyslu a přemýšlení. Oba dva životy potřebujeme, jinak by nás byla jenom půlka. Na sešlostech s jocerem nejen o zdraví, kráse, rozumu a nerozumu,
o slepici a vejci, o ženě a muži, o klidu
a radosti, ale také o praktických krocích
jak jít do sebe.  jocer

téma přednášky:

SEŠLOSTI s jočerem
ŠOKUJÍ...

 

a probíhají vždy na osobní úrovni

VŽDY NA SEŠLOSTECH:

KROCENÍ DVOU KONÍ...

 

... zkroťte své dva koně a začněte je ovládat, třebaže jde "jeden hot a druhý čehý".
Teplý a studený proud energie vámi proudí bez řízení. Je nutné mezi nimi nastolit soulad.

ENERGETICKÁ CVIČENÍ JAKO SOUČÁST KAŽDÉ PŘEDNÁŠKY ...

JOČEROVA ODPOVĚDNA

 

Jočerova Odpovědna... na místě se dozvíte něco jasnovidně o vás pro vás...

SEŠLOSTI nás proměňují, vylepšují, odhalují a nutí k objevování, pokud jsme objevovat schopni a pokud o to stojíme.

Jsou určeny všem, kdo chtějí získat či rozšířit vědomosti a praktické dovednosti v práci s inteligentní energií. Všem, kdo chtějí blahodárné účinky energie zakusit na vlastním organismu.
Metody jsou velmi jednoduché a dostupné i těm, kdo nemají doposud žádné zkušenosti z této oblasti.

 
přihlášení na všechny akce zde