NEVÝCHOVA DĚTÍ ... V ČECHÁCH

DO EXISTENCE BYTÍ sexuálně dospělí jedinci přinášejí nový život, děti.

Lidé tak vstupují do nové role, role rodičovské.Rodič, ten má nelehkou roli.

Je povinen ukazovat dítěti neznámé směry, nepřenášet na něj své obavy, strachy, ale ani své nenaplněné touhy a přání.


Být rodičem není snadné.

Ale i tady platí, že děti a rodiče, rodiče a děti jsou spolujezdci.

V dobrém i špatném se vzájemně ovlivňují a také ovšem doplňují.

Proto zcela zásadní otázkou zůstává, jak uchránit děti před neblahým vlivem rodičů během období prvních sedmi let, kdy jsou nejvíce zranitelnými.


jocer

41 zobrazení

© 2014  I  JOČER - Josef Červienka  |  Všechna práva vyhrazena.

  • Facebook
  • Instagram