Zde máte možnost si zakoupit mp3 nahrávky web kurzů nebo meditačního cvičení. Tyto mp3 nahrávky si můžete ihned po zakoupení stáhnout do svého mobilu nebo tabletu a meditačně relaxovat, kdykoli bude chtít. 

SEBELÉČENÍ S JOČEREM NA MP3…

 

…je to, že se každý člověk snaží sám

vyléčit ze všech věcí, které ho trápí… jak tělesných tak i duševních.

jocer

MEDITAČNÍ SEBELÉČEBNÉ CVIČENÍ S JOČEREM NOVĚ

kniha.jpg

Knihu si můžete prohlédnout a zakoupit
v e-shopu SANOTÉKA zde:

Délka nahrávky 35 min:  

OKRUH OČISTNÝ  0 - 18 min

OKRUH TEMPOVACÍ  18 - 26 min

OKRUH AUTOMATICKÝ  26 - 35 min

 

S nahrávkou,  která je určena nejširšímu okruhu jedinců, získáte informace, rady, jak rozumět sami sobě.  Naučíte se ovlivňovat výsledky svého života. Porozumíte tomu jak vzniká z pohledu energetického nemoc a jak zdraví.  Potvrdíte si, že každý člověk může proměnit svůj život a sebe.

Je důležité abyste uměli libovolně vcházet do pozic a postojů, nezávisle na vnějších okolnostech...

Energetické meditační cvičení z knihy Sebeléčení vlastní energií  - autor Josef Červienka -  dříve bylo pouze na CD, nyní už i v MP3. Máte možnost si toto meditační cvičení po zaplacení stáhnout do svého mobilu nebo tabletu a meditačně relaxovat, kdykoli budete chtít.. 

 

 • tato MP3 vás naučí jak relaxovat

 • tato MP3 vás naučí jak regenerovat

 • tato MP3 vás naučí jak se rozvíjet

 • tato MP3 vás naučí jak rozumět energetickému systému organismu

 • tato MP3 vás naučí pracovat s myšlenkovými informacemi

 • tato MP3 vás seznámí s neomezenými možnostmi člověka

 

MP3 CYKLUS WEB KURZŮ JDU DO SEBE 1-6

Proč věnovat pozornost MP3 nahrávkám JDU DO SEBE? Co zde najdete? Proč jít do sebe?

Co se s člověkem děje, když se energie nebo životní síla… dají do díla?


Energie či životní síla - obojí je správným označením pro něco, co sice nevidíme, ale v těle je můžeme pocítit.
K tomu, abychom si energii v sobě dostatečně uvědomovali, postačí naše všímavost.
Kamkoliv v těle napřímíme svůj vnitřní zrak, nastane zvýšená aktivita životní síly.
Zesílí natolik svou činnost, že výrazně rozproudí krev nejen v místě pozornosti, ale i v blízkém a vzdáleném okolí.
Nakonec zesílené účinky krevního oběhu snadno rozpoznáme v celém těle.
Jakmile všímavost (pozornost) přesuneme do jiného místa, vše se zopakuje.
V místě předchozím, kterému byla věnována pozornost, nastává mezitím fáze uvolnění a harmonizace (optimální rozložení sil).

Protože se v těle nacházejí oblasti více citlivější i zajímavější, považuji za důležité jim dát větší pozornost.
Mám na mysli body, v nichž se kumulují hormonální síly rychle, jednoduše a s velkými účinky na celý organismus.

 

Když hledáš zdraví ... když hledáš štěstí ... když hledáš pravdu ... když hledáš klid ... když hledáš moudrost...
když hledáš radost ... když hledáš lásku ... ... nedá se nic dělat, musíš jít do sebe ... 

Je čas jít od sebe a rozpohybovat energii třeba těmito web kurzy:

g.jpg
g2.jpg
g3.jpg
g4.jpg
g5.jpg
g6.jpg
 

Web minikurz JDU DO SEBE 1 - na MP3

Jak překročit tvrze ze zkušeností, z pravidel, z tužeb a přání.

Žít po svém a za sebe, to dovede málokdo.

Nestačí jen napodobovat jiné a opakovat po nich vše, byť ovšem jako po svém. Vlastního poznání je třeba.

 

20minutový webkurz č. 1 obsahuje Jočerovo slovo a energetické cvičení.

JOČEROVO SLOVO:

 • Máme 2 možnosti jak prožít život – jeden způsob, ve kterém najdete touhy a přání, a druhý, bez těchto zkreslujících tužeb a přání.

 • Praxe – porovnávání – učíme se neporovnávat to, co je, to co slyšíme, to co žijeme – naslouchání bez hodnocení

 • Moji náladu vytváří můj program, který reaguje na skutečnost – všechno je to jenom program.

 • Tvrze ze zkušeností, z pravidel, z tužeb a přání – a jít do sebe znamená překročit meze tvrzí.

 

ENERGETICKÉ MEDITAČNÍ CVIČENÍ:

Nový vnitřní postoj a pohled – můžu všechno – pomáhá překročit a uvědomit si meze svých životů.

Délka nahrávky 19 min:  

Slovo Jočerovo  0 - 09 min

Meditační cvičení  09 - 19 min

 

Web minikurz JDU DO SEBE 2 - na MP3

Vzory, autority vnější i vnitřní a zdokonalování.

A stále jdeme do sebe.

Když hledáte radost a spokojenost, ​pak také musíte nejprve jít do sebe. Může se to podařit každému?

 

20minutový webkurz č. 2 obsahuje Jočerovo slovo a energetické cvičení.

JOČEROVO SLOVO:

 • Co je důležitější? Já, moje povaha, nebo nějaký vzor?

 • Když jdeme sami za sebe bez jakýchkoli vzorů – nastává obrovské zklidnění organizmu.

 • Praxe - Kde vzít energii, aby se člověk vymanil z těch pout?

 • Zdokonalovaní nebo pochopení a porozumění sebe sama?

 

ENERGETICKÉ MEDITAČNÍ CVIČENÍ:

Biorytmus můžu všechno – pomáhá dostat se mimo hranice a sevření, ve kterých se pohybujeme – cvičení v energetickém kříži.

Délka nahrávky 29 min:  

Slovo Jočerovo  0 - 12:30 min

Meditační cvičení  12:30 - 29 min

 

Web minikurz JDU DO SEBE 3 - na MP3

Podvod mozku, okolnosti a meditační energetické cvičení uvolnění.

Tento webkurz je pro život spokojený, klidný, šťastný, zdravý… Nic nelze vyloučit, tedy ani to, že takový život můžete mít. 

30minutový webkurz č. 3 - najdete zde Jočerovo slovo a energetické cvičení.

JOČEROVO SLOVO:

 • Největší podvod mozku, naší mysli.

 • Potřebujeme okolnosti k tomu, abychom byli spokojeni?

 • Praxe - balancování každý den, abychom měli dostatek energie

 • Proč vyzobáváme drobnosti z reality a nezaměřujeme se na skutečnou realitu?

 

ENERGETICKÉ MEDITAČNÍ CVIČENÍ:

Biorytmus můžu všechno a biorytmus uvolnění - propojení.

Délka nahrávky 30 min:  

Slovo Jočerovo  0 - 13:00 min

Meditační cvičení  13:00 - 30 min

 

Web minikurz JDU DO SEBE 4 - na MP3

PODLE JAKÉHO SEZNAMU ŽIJEME?

Ono do sebe vlézt se může jevit jednoduché, ale pohybovat se v takovém prostředí vyžaduje určité změny.

 

36minutový webkurz č. 4 obsahující Jočerovo slovo a energetické cvičení: 

JOČEROVO SLOVO:

 • Žijeme podle seznamu? A jakého?

 • Dialog mezi vámi a světem vyvolá emoci.

 • Praxe - 5 položek pozitivních i negativních na sledování reality

 • Kyvadlo - nemusíme nic předělávat, jen změnit pozici, ze které se díváme na svět.

 

ENERGETICKÉ MEDITAČNÍ CVIČENÍ:

Pohyb po vertikální ose – mezi bodem hráze a vrcholkem hlavy.

Délka nahrávky 36 min:  

Slovo Jočerovo  0 - 16:20 min

Meditační cvičení  16:20 - 36 min

 

Web minikurz JDU DO SEBE 5 - na MP3

KOMENTÁŘE REALITY A ŽIVOT S UTRPENÍM A BEZ UTRPENÍ.

Znám jen jeden způsob jak se naučit milovat tento svět... začít u sebe a dojít až do SEBE, do svého nitra.

 

36minutový webkurz č. 5 obsahuje Jočerovo slovo a energetické cvičení.

 

JOČEROVO SLOVO:

 • Jak dlouho nám bude trvat, než pochopíme, že můžeme žít život bez utrpení?

 • Co je to komentář reality?

 • Praxe - Napřed musím uspořádat nitro, aby se realita měnila podle mého nitra, ne podle mé hlavy.

 • Pozorování reality - kdo je pozorovatel?

 

ENERGETICKÉ MEDITAČNÍ CVIČENÍ:

Pozice klidu - trénink pozorování bez hodnocení.

Délka nahrávky 36 min:  

Slovo Jočerovo  0 - 15:20 min

Meditační cvičení  15:20 - 36 min

 

Web minikurz JDU DO SEBE 6 - na MP3

Jak se usadit v klidu do sebe a tiše sedět... 
a meditační energetické cvičení k probuzení vědomí...

Zde máte možnost si zakoupit web kurz JDU DO SEBE 6 v mp3 nahrávce, kterou si můžete ihned po zaplacení stáhnout do svého mobilu nebo počítače...

JOČEROVO SLOVO:

 • Dva energetické kanály - ženský a mužský - a dva energetické postoje - dobývání a vstřebávání

 • Aktivní a pasivní postoje k realitě

 • Co je to VIDÍM? Vidím všemi smysly? Co vidím?

 • Praxe: zdravotní hledisko pasivního vidění

 

ENERGETICKÉ MEDITAČNÍ CVIČENÍ

 • Cvičení k probuzení vědomí v bodech, hluboké uvolnění a hluboká pozice klidu

Délka nahrávky 36 min:  

Slovo Jočerovo  0 - 15:30 min

Meditační cvičení  15:30 - 36 min

Jak si nahrávku zakoupíte?

Stačí na to několik kroků...

 

 • Klepněte na zakoupit u ukázky cvičení a dejte pokračovat (continue)

 • Napište váš e-mail, kam chcete zaslat skladbu na stažení a potvrzení o zaplacení

 • Zaplaťte požadovanou částku pomocí platební karty

 • Ihned si můžete skladbu stáhnout do počítače, nebo do 72 hodin si ji můžete stáhnout z vašeho mailu.

 

Veselé a radostně zdravotní prožitky přeje Jočer - autor meditací a cvičení

 
 

Co nám o MEDITAČNÍCH CVIČENÍCH říká Jočer?

     Naučím vás pracovat s vaší vlastní energií, jestliže o to stojíte.

Zatočím s vámi a vy budete vědět sami, co je třeba udělat, jak přemýšlet nebo jak odpovídat, jak žít. Prostě to budete všechno sami vědět. Nikoho na nic se nebudete muset ptát. Obrním spolu s vámi vaše nervy tak, že už nikdy neprasknou ani si je nebudete ukládat do “kýblu”.

 

     Jak sebeléčebně prosperovat nebo dokonce žít se nenaučíte od nikoho jiného, jen sami od sebe. A vy, než spolu skončíme, budete umět se sebou “zamávat, zatočit” s takovou silou a takovou moudrostí, že si budete připadat jako vyměnění.

 

     Pořád to ještě budete vy, jen klid. Jen přemýšlet budete jinak, ani naštvaní nebudete tak často a rozhodovat se budete zásadně sami za sebe. Starosti budou méně naléhavé. Vysloužíte si klid i spokojený život a nemoci se vám budou velikým obloukem vyhýbat. Uděláte škrty v karmických událostech, nebudete totiž pro dobíhající karmický kanál dostatečně viditelnými. Stěny mezi vámi a kosmem se zprůhlední, vy uvidíte víc …..

 

     Používám k sebeléčení různé ”šikovné nástroje”. Krouživý, samovolný pohyb energie po vejco-spermatickém oválu patří vůbec k těm nejdostupnějším a nejúčinnějším. Neptejte se proč. Raději vykročte! Nestojíme o další průtahy a průšvihy, proto od samého začátku zabereme a organismu začneme prospívat ihned svojí vědomou účastí na pochodech, které jeho sebeléčebnost podporují. Přehodíte výhybku a vlak se starým šrotem návyků, zlozvyků a zkušeností necháte vykolejit. Vláčet se s něčím, co již není potřebné, je něco mezi zoufalstvím Afričanů
a neekonomičností Česka. Budu stručný. Všechny natvrdo natlučené poučky máte dovoleno zapomenout.

 

VIDĚNÍ SVĚTA VYLADĚNÝM ČLOVĚKEM JE JINÉ NEŽ VIDĚNÍ SVĚTA NEVYLADĚNÝM ČLOVĚKEM.

VAŠE CESTA DO SEBE:

(Postřehy z akcí, kurzů, sešlostí ... od vás pro vás)

Sebeléčení Jočer mi nabídlo postup, jak optimálně vyladit svoji energii. Brzy jsem ovšem pochopila, že je nutno pracovat s energií pravidelně a dlouhodobě, aby se dostavily výsledky. Naučila jsem se převzít na sebe zodpovědnost za energetický stav svého těla a za zdraví celkově.
Zkrátka: Platí, že jaké si to uděláme, takové to máme...

Ze své cesty DO SEBE Alena, Zlín

Co mi přineslo Sebeléčení?

 • Odpovědělo mi na otázku, jak to s veškerou energií v nás i kolem nás vlastně je. Že život není "jen" náhoda.

 • Dodalo mi odvahu důvěřovat v sebe samu a vymanit se tak z pocitu závislosti.

 • Osvobodilo mne od strachu, že není v mé moci vědomě měnit svůj život.

 • Otevřelo mi oči, že můj pocit, pohled na danou skutečnost je "jen má" představa reality. Že druhý má stejný nárok vidět zase "svoji" realitu.

Díky Jožkovi a Sebeléčení jsem se naučila rozumět více sama sobě - svojí duši i tělu.
A tím se mi zázračně otevírá i poznání světa kolem mě. Více rozumím ostatním lidem. Lehčeji se mi žije s pocitem, že když měním sebe, měním i svět kolem sebe. A na to bych bez Jožky a jeho nadhledu přišla možná až za mnoho let a to by byla škoda.

Dáša, Brno