Kurzy Sebeléčení s jocerem…

… jsou o životě, o lidech, o lásce, o přátelství, o štěstí, o úžasu,
… o zdraví a zrání, o radosti, o klidu a moudrosti…

 

Podívejte se na jednotlivé kurzy:

Kurz sebeléčení 1

i1.png

Kurz sebeléčení 2

i2.png

Kurz sebeléčení 3

i3.png

Kurz sebeléčení 4

JAK A PROČ TO VŠECHNO ZAČALO...

 

1. WEB KURZ
SEBELÉČENÍ

1. 9. 2021 BRNO

1. 9. 2021

i1.png
 

Automatický okruh hormonální

Automatický okruh hormonální  ... upravuje celého člověka i s jeho prostředím ... Vyrovnává ho na vertikální osu ...

Co umí 1. kurz?

 

 • První kurz prakticky UVOLŇUJE A PROČIŠŤUJE energetické hormonální body.

 • Učí odejít od světa vnějšího do světa vnitřního.

 • Nacvičuje bdělé pozorování a nečinnost.

 • Nastavuje v bodech během kurzu jiné proudění životní síly.

 • Promíchává se v nich nebe a země tím správným způsobem.

 • Mění se zásadně vnitřní pohledy na SEBE a na SVĚT...

 • Poznávání svého chování vůči světu je jednou z nejsilnějších a nejúčinnějších metod komplexní proměny CESTOU Sebeléčení.

2. WEB KURZ
SEBELÉČENÍ

1. 9. 2021 BRNO

1. 9. 2021

i2.png
 

Ledvinová osmička hormonální

Automatická osmička ledvinová jočer ... upravuje a ladí ... celého člověka ... Pravolevé a levopravé vyladění ...

Co umí 2. kurz?

 

 • Druhý kurz sebeléčení nám umožňuje UVĚDOMIT SI DUALITU... principy duality se promítají do celého našeho bytí.

 • Nejsme si dualitního způsobu života vědomi, proto Sebeléčení ukazuje a vysvětluje tento fenomén.

 • Spojujeme pravou a levou stranu člověka tak, aby došlo k jejich harmonizaci.

 • Životní síly, rozdělené v mysli spojujeme a scelujeme.

 • Rozvíjíme a harmonizujeme prostředí pravolevé a levopravé strany.

 • Díky těmto laděním a postojům dochází na kurzu k vyrovnání mezi ženským a mužským prouděním.

 • Nastane klid ničím nevynucený.

 • Dostaví se klid na základě poznávání a porozumění.

3. WEB KURZ
SEBELÉČENÍ

1. 9. 2021 BRNO

1. 9. 2021

i3.png
 

AMÉBA - aurické vrstvy

Aurické vrstvy ... Automatická pulsace améba jočer ... Upravuje a ladí smrštění a uvolnění ... celého člověka

Co umí 3. kurz?

 

 • Třetí kurz sebeléčení NAPRAVUJE CHYBY PULSAČNÍ ...

 • Ve vesmíru každičká částečka pulsuje. Rozšiřuje se a smršťuje. Určitou rychlostí, pravidelně a pružně.

 • Jakékoliv narušení pulsace se odrazí negativně v našem zdraví a chování. Potřebujeme pulsovat a to správným způsobem.

 • Upravujeme svou pulsaci a měníme ji energeticky cvičením a v postojích.

 • Opodstatněnost pulsačních technik se traduje z dob staré Číny. Učí uvolněnému způsobu žití bez úsilí.

 • Pružně komunikujeme s realitou. Vše v našem životě pulsuje, nebo jinak se hýbe.

 • Pohybem třetím jsou rytmy vyrovnávající naše roztahování a smršťování.

4. WEB KURZ
SEBELÉČENÍ

1. 9. 2021 BRNO

1. 9. 2021

 

MERKABA- zlaté prstence

Automatická rotace zlatých prstenců jočer ... Upravuje a ladí rotující toky ... celého člověka

Co umí 4. kurz?

 

 • Čtvrtý kurz nabízí konečnou úpravu chyb a neharmonie ...
  ZLATÝM ŘEZEM ...

 • Vyvrcholením úprav organismu je udělat vše co nejdokonaleji. Matematickým vyjádřením úplné dokonalosti energetického pohybu je zlatý řez. Ten nejlépe vyjadřuje, že ve vesmíru se vše opakuje až k úplné dokonalosti.

 • Proto se na tomto kurzu věnuje proměnám přes zlatou osu a prstence rotační hodně času.

 • Rozpoutáme v sobě tornádo, které neumožňuje stagnaci žádné energetické částice.

 • Současně si je člověk schopen celý proces pohybu a klidu uvědomit.Každičká jednotlivá částečka se vědomě bude vrtět dle matematické rovnice zlatého řezu.

 • Naučit organismus něčemu, co už umía zná, není nic složitého. Je třeba se jen rozpomenout a probudit se ze snění.

Wood Transparent
v i e r k a.jpg

Vierka Ch.

Jednoduché připojení a bezproblémové sdílení... na webinářích mi vyhovuje, že se můžeme vzájemně vidět a jsme tak v kontaktu. Najít vhodný termín na osobní setkání je čím dál těžší a synergické účinky meditačních cvičení jsou opravdu ohromné.

JAK TO VIDÍTE VY?

slávek.jpg

Slávek Z.

vladka.jpg

Vlaďka P.

Sebeléčení mi poskytlo nový náhled na život. Tím, že se věnuji cvičení s energetikou, jsem se naučila pozorovat své reakce a své emoce a tak hned poznám, kde ještě a jak reaguji a hodnotím.
Webové akce a meditační cvičení nemají chybu, já si je velmi užívám, a to hlavně kvůli jiným úhlům pohledu na svět, které si neustále připomínáme.