vintage-1659117_edited.jpg
3web.png

AURICKÉ VRSTVY - AMÉBA
nás seznámí s pulzačním pohybem energie

JAK SE ZMĚNÍTE, KDYŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TOTO LADĚNÍ ORGANISMU:

Naučíte-li organismus fungovat v rytmech nastolených kosmem, zbavíte se stresu a napětí, úzkosti a nemocí, vznikajících našimi postoji k realitě.

 

Sami sebe seřizujete a dostáváte se do stavu, v němž mu je vám lépe

Jinak začínáte vnímat sami sebe i své okolí 

Připravujete si sebeléčebnou a uzdravující pozici pro své vztahy s blízkým i vzdáleným okolním světem

vintage-1659117_edited.jpg

Třetí kurz sebeléčení NAPRAVUJE CHYBY PULSAČNÍ ...
 

  • Upravujeme svou pulsaci a měníme ji energeticky cvičením a v postojích.

     

  • Pohybem třetím jsou rytmy vyrovnávající naše roztahování a smršťování.

PRUŽNOSTÍ VYNIKEJ A OD MINULOSTI RYCHLÝM KROKEM K DNEŠKU SPĚJ.

Doba kamenná sice již pominula, ale lidská srdce i mysl drží ji ve svém zajetí

po celá tisíciletí. Ti, kteří žili před námi, nám něco zanechali - zvyky, zkušenosti, postoje, názory ... Ale nedovolme sami sobě, abychom v nich zkameněli!

STRNULOST ORGANISMU ČLOVĚKA

Časté nebo zesílené vyvolání zlosti, nenávisti, hněvu, strachu, obav, smutku, splínu, depresí mohou být zdrojem vážných či lehkých poruch našeho organismu.

 

Blokované reakce, přesahující již únosnou mez hromadící se energie, dokáží organismus uvrhnout do stavu strnulosti. Tento stav bývá často doprovázen zvýšeným pocením, bušením srdce, chvěním svalstva či nervů nebo zatuhnutím některých šlachosvalových oblastí.
Případně se dostavují pocity únavy, ztráty chuti do života, úzkosti...

Ve vesmíru každičká částečka pulsuje. Rozšiřuje se a smršťuje. Určitou rychlostí, pravidelně a pružně.

 

Jakékoliv narušení pulsace se odrazí negativně v našem zdraví a chování. Potřebujeme pulsovat a to správným způsobem.

vintage-1659117_edited.jpg

MÁTE RÁDI OSOBNÍ SETKÁNÍ?   Začněte kurzem naživo.

 

JSTE Z DALEKA?   Využijte kurz online.

vintage-1659117_edited.jpg
bonus bila.png

...bonusové stránky pro účastníky kurzů - o co jde?

2grey-2661270.png

vše začíná
4 základními kurzy

2grey-2661270.png

PROČ?

​Protože jsou 4 základní rytmy pohybu a klidu ...
Na tomto třetím kurzu se naučíte pulzovat v rytmu vesmíru. Každý kurz je samostatný a učí vás právě jednomu pohybu energie.

Rozmrazte se energeticky, pak teprve objevíte svou osobní pulzaci.