4 základní kurzy naživo - PROČ JÍT DO SEBE?

Co všechno potřebujete ke svému spokojenému životu?

Co všechno ne-potřebujete ke svému spokojenému životu?

Objevíte, co jste dosud opomíjeli. Že vaše spokojenost je spojena neviditelným vlascem s něčím, co v životě chcete mít, a co v něm mít rozhodně nechcete. Na tomto provázku vás váš život vodí.

Aby člověk byl schopen zrát a to vědomě, může si z počátku libovat v tom, co mu jeho předchůdci předali, co zdědil, převzal, okoukal...

Ovšem za nějaký čas, by se měl poohlédnout po něčem z brusu novém, ještě neošahaném, myšlenkově neotřepaném... měl by se ohlédnout po sobě.

Objevit tu zemi nikoho, objevit sebe, objevit, že má ještě stále možnosti a příležitosti k jinému druhu zrání... Také v tomto smyslu - jako ještě i v jiných - je nucen přiložit ruce k dílu a začít jinak sbírat informace, jinak je třídit a jinak je použít k bytí.

 

Systém kurzů JDU DO SEBE začíná čtyřmi základními kurzy. 

1.png
4.png
2.png
3.png

PROČ?

Protože jsou 4 základní rytmy pohybu a klidu ...

 

Tyto 4 KURZY jsou ty, bez kterých se nelze obejít, pokud sebe ... léčení má postupovat podle plánu navrženého kosmem.

Víme, myslím si, málo jeden o druhém, protože toho víme málo o sobě. Abychom vzájemně spolutvořili a utvářeli život, k tomu je zapotřebí neznat sebe "z rychlíku".

2grey-2661270.png

Komu jsou tyto kurzy určeny?

 

Určeny jsou všem, kdo chtějí blahodárné účinky energie zakusit na vlastním organismu.
Všem, kdo chtějí získat či rozšířit vědomosti a praktické dovednosti v práci s inteligentní energií.

Určeny jsou všem nespokojeným a spokojeným, nehledajícím i hledajícím, mužům i ženám, starým i mladým, duchovním i materialistům, vzdělancům i nevzdělaným, klidným i hyperaktivním...

Co je cílem kurzů?

Praktické energetické kurzy s Jočerem odpovídají každému na otázky jak zrát, jak žít, jak jít do sebe, jak přestat hledat ... JAK...

Cílem těchto kurzů je vysvětlit, naučit, procvičit, poradit, jak uskutečnit sebeproměnu.
Metody jsou velmi jednoduché a dostupné i těm, kdo nemají doposud žádné zkušenosti z této oblasti.

jdu do sebe 1

Energetická
cvičení

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

1

2

Co umí 1. kurz?

 

 • První kurz prakticky UVOLŇUJE A PROČIŠŤUJE energetické hormonální body.

 • Učí odejít od světa vnějšího do světa vnitřního.

 • Nacvičuje bdělé pozorování a nečinnost.

 • Nastavuje v bodech během kurzu jiné proudění životní síly.

 • Promíchává se v nich nebe a země tím správným způsobem.

 • Mění se zásadně vnitřní pohledy na SEBE a na SVĚT...

 • Poznávání svého chování vůči světu je jednou z nejsilnějších a nejúčinnějších metod komplexní proměny CESTOU Sebeléčení.

Automatický okruh hormonální

Automatický okruh hormonální  ... upravuje celého člověka i s jeho prostředím ... Vyrovnává ho na vertikální osu ...

 

jdu do sebe 2

Energetická
cvičení

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

1

2

Ledvinová osmička hormonální

Co umí 2. kurz?

 

 • Druhý kurz sebeléčení nám umožňuje UVĚDOMIT SI DUALITU... principy duality se promítají do celého našeho bytí.

 • Nejsme si dualitního způsobu života vědomi, proto Sebeléčení ukazuje a vysvětluje tento fenomén.

 • Spojujeme pravou a levou stranu člověka tak, aby došlo k jejich harmonizaci.

 • Životní síly, rozdělené v mysli spojujeme a scelujeme.

 • Rozvíjíme a harmonizujeme prostředí pravolevé a levopravé strany.

 • Díky těmto laděním a postojům dochází na kurzu k vyrovnání mezi ženským a mužským prouděním.

 • Nastane klid ničím nevynucený.

 • Dostaví se klid na základě poznávání a porozumění.

Automatická osmička ledvinová jočer ...
upravuje a ladí ... celého člověka ... Pravolevé
a levopravé vyladění ...

 
 

jdu do sebe 3

Energetická
cvičení

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

1

2

Co umí 3. kurz?

 

 • Třetí kurz sebeléčení NAPRAVUJE CHYBY PULSAČNÍ ...

 • Ve vesmíru každičká částečka pulsuje. Rozšiřuje se a smršťuje. Určitou rychlostí, pravidelně a pružně.

 • Jakékoliv narušení pulsace se odrazí negativně v našem zdraví a chování. Potřebujeme pulsovat a to správným způsobem.

 • Upravujeme svou pulsaci a měníme ji energeticky cvičením a v postojích.

 • Opodstatněnost pulsačních technik se traduje z dob staré Číny. Učí uvolněnému způsobu žití bez úsilí.

 • Pružně komunikujeme s realitou. Vše v našem životě pulsuje, nebo jinak se hýbe.

 • Pohybem třetím jsou rytmy vyrovnávající naše roztahování a smršťování.

AMÉBA - aurické vrstvy

Aurické vrstvy ... Automatická pulsace améba jočer ... Upravuje a ladí smrštění a uvolnění ...
celého člověka

jdu do sebe 4

Energetická
cvičení

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

1

2

MERKABA- zlaté prstence

Co umí 4. kurz?

 

 • Čtvrtý kurz nabízí konečnou úpravu chyb a neharmonie ...
  ZLATÝM ŘEZEM ...

 • Vyvrcholením úprav organismu je udělat vše co nejdokonaleji. Matematickým vyjádřením úplné dokonalosti energetického pohybu je zlatý řez. Ten nejlépe vyjadřuje, že ve vesmíru se vše opakuje až k úplné dokonalosti.

 • Proto se na tomto kurzu věnuje proměnám přes zlatou osu a prstence rotační hodně času.

 • Rozpoutáme v sobě tornádo, které neumožňuje stagnaci žádné energetické částice.

 • Současně si je člověk schopen celý proces pohybu a klidu uvědomit.Každičká jednotlivá částečka se vědomě bude vrtět dle matematické rovnice zlatého řezu.

 • Naučit organismus něčemu, co už umía zná, není nic složitého. Je třeba se jen rozpomenout a probudit se ze snění.

Automatická rotace zlatých
prstenců jočer ...
Upravuje a ladí rotující toky ... celého člověka

 

© 2014  I  JOČER - Josef Červienka  |  Všechna práva vyhrazena.

 • Facebook
 • Instagram