2grey-2661270.png

vše začíná
4 základními kurzy

2grey-2661270.png

PROČ?

​Protože jsou 4 základní rytmy pohybu a klidu ...
Tyto 4 KURZY jsou ty, bez kterých se nelze obejít, pokud sebe... léčení má postupovat podle plánu navrženého kosmem.  

vintage-1659117_edited.jpg

I vy začněte těmito čtyřmi kurzy a nemusíte začít prvním, každý kurz je samostatný...

A každý kurz vás posune blíž ke zdraví, klidu a spokojenosti...

 

MÁTE RÁDI OSOBNÍ SETKÁNÍ?   Začněte kurzy naživo.

 

JSTE Z DALEKA?   Využijte kurzy online.

JAK SE ZMĚNÍTE, KDYŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TOTO LADĚNÍ ORGANISMU:

Naučíte-li organismus fungovat v rytmech nastolených kosmem, zbavíte se stresu a napětí, úzkosti a nemocí, vznikajících našimi postoji k realitě.

 

Sami sebe seřizujete a dostáváte se do stavu, v němž mu je vám lépe

Jinak začínáte vnímat sami sebe i své okolí 

Připravujete si sebeléčebnou a uzdravující pozici pro své vztahy s blízkým i vzdáleným okolním světem

 
vintage-1659117_edited.jpg
1K.png

AUTOMATICKÝ OKRUH
učí pochopit pohyb energie vertikální

vintage-1659117_edited.jpg
 • První kurz  UVOLŇUJE A PROČIŠŤUJE energetické hormonální body.
   

 • Je prakticky zaměřený, bezpečný a jednoduchý. Díky širokému ladění 
  představuje 
  univerzální nástroj k regeneraci, relaxaci i rozvoji člověka.

   

 • OKRUH SEBELÉČENÍ JOČER pomáhá odstranit nečistoty a překážky v akupunkturních kanálech
   

 • Upravuje a optimálně nastavuje teplý a studený proud kolující energie v těchto kanálech.
   

 • Tím reguluje krevní oběh celého organismu.

VIDĚNÍ SVĚTA VYLADĚNÝM ČLOVĚKEM JE JINÉ NEŽ VIDĚNÍ SVĚTA NEVYLADĚNÝM ČLOVĚKEM. 

 

 • PRVNÍ KROK K UZDRAVENÍ je uvolnit zadržovanou energii v různých částech organismu. Tento krůček k uzdravení je proveden v bodech automatického okruhu Sebeléčení pokynem k jejich čištění a uvolňování.

 • KAŽDODENNÍM KROUŽENÍM s energií po vejco-spermatickém oválu upravujeme a seřizujeme svůj pohled na svět. Tento fakt by nám neměl uniknout.

 • AUTOMATICKÝ OKRUH sebeléčení organizuje energie celého člověka.

 • ENERGETICKÉ CHOVÁNÍ OVLIVNĚNÉ LADÍCÍM OKRUHEM SEBELÉČENÍ nám poskytuje zcela odlišný obraz světa - reality, než když jsme pod kuratelou strachu nebo obav.

 

Naše chování je podřízeno energetickému rozložení sil v našich kanálech. Tělesné hormonální systémy, obíhající energie v orgánech a případné rušivé energetické vzruchy jsou postupně laděny na nejvyšší možnou úroveň. Proto se dobrovolně a s hravostí, nám lidem vlastní, věnujme sebeléčebnému ladění.


JAKMILE SAMI SEBELÉČENÍ OKRUHEM JEDNOU OKUSÍTE, uvědomíte si, jak se proměňujete.

Člověk, používající ladění organismu sám sebe seřizuje a dostává do stavu v němž mu je lépe. Jinak začíná vnímat sám sebe i své okolí.Připravuje sebeléčebnou a uzdravující pozici pro své vztahy s blízkým i vzdáleným okolním světem.

vintage-1659117_edited.jpg
bonus bila.png

...bonusové stránky pro účastníky kurzů - o co jde?

vintage-1659117_edited.jpg
2kurz.png

LEDVINOVÁ OSMIČKA HORMONÁLNÍ
vysvětluje pohyb energie horizontální

 
vintage-1659117_edited.jpg
bonus.png

...bonusové stránky pro účastníky kurzů - o co jde?

vintage-1659117_edited.jpg
 • Druhý kurz sebeléčení nám umožňuje UVĚDOMIT SI DUALITU... principy duality se promítají do celého našeho bytí.
   

 

 • Spojujeme pravou a levou stranu člověka tak, aby došlo k jejich harmonizaci.
   

 • Životní síly, rozdělené v mysli spojujeme a scelujeme.
   

 • Rozvíjíme a harmonizujeme prostředí pravolevé a levopravé strany.

PRAVOU A LEVOU HEMISFÉRU, PRAVOU A LEVOU STRANU LADÍ TENTO KURZ.

Spojuje intuitivní rozum pravé poloviny mozku a logický rozum levé poloviny. Tím tříbí a šlechtí levou, hmotnou hemisféru a umožňuje transport informací z pravé strany do levé a obráceně. Vlivy jsou oboustranně nebývale silné.

1. Člověk jednostranně orientovaný na hmotné vnímání světa a jen zcela výjimečně používající duchovnější a citovější části své existence

dříve nebo později dojde do výrazného stavu nerovnováhy. Ta se nejprve odrazí v jemnějším psychickém poli a teprve následně se promítne do tkání tělesných dynamizujícím a narůstajícím tempem.

2. Ovšem ani člověka zahleděného jen a jen směrem nemateriálním, duchovním nemůžeme z tohoto hlediska považovat za vyrovnaného.
I on bude zápolit s nesouměrností svých zájmů a nezájmů.

JEDNOMU I DRUHÉMU MŮŽE POMOCI CESTA TOHOTO KURZU.

Vyvažuje a polarizuje člověka a jeho vnímání světa, pokud to lze, co nejvíce k optimálnímu středu a nabádá ho k pružnému a pestrému vnímání
okolních, vnějších, ale i vnitřních skutečností.


Bez ohledu na to, čemu dotyční věří, bude jejich organismu pomoženo.

 
vintage-1659117_edited.jpg
3web.png

AURICKÉ VRSTVY - AMÉBA
nás seznámí s pulzačním pohybem energie

vintage-1659117_edited.jpg
 • Třetí kurz sebeléčení NAPRAVUJE CHYBY PULSAČNÍ ...
   

 • Upravujeme svou pulsaci a měníme ji energeticky cvičením a v postojích.
   

 • Pohybem třetím jsou rytmy vyrovnávající naše roztahování a smršťování.

PRUŽNOSTÍ VYNIKEJ A OD MINULOSTI RYCHLÝM KROKEM K DNEŠKU SPĚJ.

Doba kamenná sice již pominula, ale lidská srdce i mysl drží ji ve svém zajetí

po celá tisíciletí. Ti, kteří žili před námi, nám něco zanechali - zvyky, zkušenosti, postoje, názory ... Ale nedovolme sami sobě, abychom v nich zkameněli!

STRNULOST ORGANISMU ČLOVĚKA

Časté nebo zesílené vyvolání zlosti, nenávisti, hněvu, strachu, obav, smutku, splínu, depresí mohou být zdrojem vážných či lehkých poruch našeho organismu.

 

Blokované reakce, přesahující již únosnou mez hromadící se energie, dokáží organismus uvrhnout do stavu strnulosti. Tento stav bývá často doprovázen zvýšeným pocením, bušením srdce, chvěním svalstva či nervů nebo zatuhnutím některých šlachosvalových oblastí.
Případně se dostavují pocity únavy, ztráty chuti do života, úzkosti...

Ve vesmíru každičká částečka pulsuje. Rozšiřuje se a smršťuje. Určitou rychlostí, pravidelně a pružně.

Jakékoliv narušení pulsace se odrazí negativně v našem zdraví a chování. Potřebujeme pulsovat a to správným způsobem.

vintage-1659117_edited.jpg
bonus bila.png

...bonusové stránky pro účastníky kurzů - o co jde?

 
vintage-1659117_edited.jpg
4K.png

ZLATÉ PRSTENCE MERKABA
představí pohyb energie rotační

vintage-1659117_edited.jpg
bonus bila.png

...bonusové stránky pro účastníky kurzů - o co jde?

vintage-1659117_edited.jpg
 • Čtvrtý kurz nabízí konečnou úpravu chyb a neharmonie ...
  ZLATÝM ŘEZEM ...

   

 • Rozpoutáme v sobě tornádo, které neumožňuje stagnaci žádné energetické částice.
   

 • Každičká jednotlivá částečka se vědomě bude vrtět dle matematické rovnice zlatého řezu.
   

 • Současně si je člověk schopen celý proces pohybu a klidu uvědomit.

VYVTRCHOLENÍM ÚPRAV ORGANISMU JE DĚLAT VŠE CO NEJDOKONALEJI.

Matematickým vyjádřením úplné dokonalosti energetického pohybu je zlatý řez. Ten nejlépe vyjadřuje, že ve vesmíru se vše opakuje až k úplné dokonalosti. Proto se na tomto kurzu věnuje proměnám přes zlatou osu a prstence rotační hodně času.

Naučit organismus něčemu, co už umí a zná, není nic složitého.
Je třeba se jen rozpomenout a PROBUDIT SE ze snění.

PROBUZENÝ ČLOVĚK NALÉZÁ SLUČITELNOST MEZI VNITŘNÍM SVĚTEM A VNĚJŠÍM
Unaven nasloucháním jiným, vydává se konečně na cestu 
uzdravování sám. Získává přímou osobní zkušenost. Sebeléčení a ladění do pohody mu umožní potřebnou proměnu.

PROBOUZENÍ ČLOVĚKA ZAČÍNÁ NA ÚROVNI VĚDOMÍ, NA KTERÉ SE PRÁVĚ NALÉZÁ 
A tím prvním, co se mu stane po probuzení, je, že přestane hledat okolo SEBE .. ale vstoupí do SEBE .. Bude se tedy pohybovat v tom jediném správném prostředí.

PROBUZENÉHO ČLOVĚKA NA CESTĚ SEBELÉČENÍ ...

na prvním místě nezajímají otázky existenční, ale věnuje se především uchopení pravého smyslu života. Zájmy existenční nemohou

zaplnit život jedince natolik, že mu nezbývá čas na každodenní balanční ladění těla a mysli. Užívat si světa a jeho výdobytků je umění. Jsou tu pro nás, ale ne pro naše zahlcení.

PROBOUZENÍ SE ... je nikde nezačínající a nikde nekončící proces ... je to způsob, jak nahlížet na život.

 
vintage-1659117_edited.jpg
5zk.png

SLASTNÉ PROUDY
a volnost, která neví

5web kurz.png

Existují 4 základní kurzy Sebeléčení s jocerem…

… jsou o životě, o lidech, o lásce, o přátelství, o štěstí, o úžasu,… o zdraví a zrání, o radosti, o klidu a moudrosti…... každý z těchto kurzů se věnuje jednomu kosmickému rytmu

... a potom existuje pátý -             
     mimořádný kurz

… kurz, na který vás právě zveme
 

... kurz, který objevuje

... kurz který spojuje

... kurz který uvolňuje

 

Že ho neznáte? Je zde proto, aby spojil první 4 základní kurzy dohromady a aby  tělo fungovalo stejně dobře, jako naolejovaný stroj v souladu s vesmírem.

SLAST JE OPAKEM ÚZKOSTI.
ÚZKOST JE PROJEVEM STRESU.

Máme v sobě slastné proudy, o kterých nevíme?
A co to jsou slastné proudy?

čem nám mohou pomáhat žít... pracovat... uzdravovat se?

Pátý kurz hovoří o slastných proudech a mapách slastných proudů, které bychom se měli naučit objevovat, využívat, vnímat a cítit...

TAKŽE VZHŮRU KE SLASTI MEDITAČNĚ...