vše začíná
4 základními kurzy

2grey-2661270.png

PROČ?

​Protože jsou 4 základní rytmy pohybu a klidu ...
 
Tyto 4 KURZY jsou ty, bez kterých se nelze obejít, pokud sebe ... léčení má postupovat podle plánu navrženého kosmem.

1. KURZ
Automatický okruh hormonální

2. KURZ
Ledvinová osmička hormonální

3. KURZ
Améba - aurické vrstvy

4. KURZ
Merkaba - zlaté prstence

NAŽIVO I NA WEBU

4 základní kurzy můžete absolvovat dvěma způsoby: NAŽIVO nebo NA WEBU. V kalendáři akcí najdete vypsané aktuální kurzy. Nebusíte je absolvovat postupně, kurzy na sebe nenavazují, každý se věnuje jinému druhu pohybu.

Podívejte se, co jednotlivé kurzy umí:

2grey-2661270.png

Automatický okruh hormonální

1

2

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

Energetická
cvičení

1.png

Automatický okruh hormonální  ... upravuje celého člověka i s jeho prostředím ... Vyrovnává ho na vertikální osu ...

Co umí 1. kurz?

 

 • První kurz prakticky UVOLŇUJE A PROČIŠŤUJE energetické hormonální body.

 • Učí odejít od světa vnějšího do světa vnitřního.

 • Nacvičuje bdělé pozorování a nečinnost.

 • Nastavuje v bodech během kurzu jiné proudění životní síly.

 • Promíchává se v nich nebe a země tím správným způsobem.

 • Mění se zásadně vnitřní pohledy na SEBE a na SVĚT...

 • Poznávání svého chování vůči světu je jednou z nejsilnějších a nejúčinnějších metod komplexní proměny CESTOU Sebeléčení.

2grey-2661270.png

AMÉBA - aurické vrstvy

Aurické vrstvy ... Automatická pulsace améba jočer ... Upravuje a ladí smrštění a uvolnění ...
celého člověka

1

2

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

Energetická
cvičení

4.png

Co umí 3. kurz?

 

 • Třetí kurz sebeléčení NAPRAVUJE CHYBY PULSAČNÍ ...

 • Ve vesmíru každičká částečka pulsuje. Rozšiřuje se a smršťuje. Určitou rychlostí, pravidelně a pružně.

 • Jakékoliv narušení pulsace se odrazí negativně v našem zdraví a chování. Potřebujeme pulsovat a to správným způsobem.

 • Upravujeme svou pulsaci a měníme ji energeticky cvičením a v postojích.

 • Opodstatněnost pulsačních technik se traduje z dob staré Číny. Učí uvolněnému způsobu žití bez úsilí.

 • Pružně komunikujeme s realitou. Vše v našem životě pulsuje, nebo jinak se hýbe.

 • Pohybem třetím jsou rytmy vyrovnávající naše roztahování a smršťování.

Ledvinová osmička hormonální

1

2

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

Energetická
cvičení

2.png

Automatická osmička ledvinová jočer ...
upravuje a ladí ... celého člověka ... Pravolevé
a levopravé vyladění ...

Co umí 2. kurz?

 

 • Druhý kurz sebeléčení nám umožňuje UVĚDOMIT SI DUALITU... principy duality se promítají do celého našeho bytí.

 • Nejsme si dualitního způsobu života vědomi, proto Sebeléčení ukazuje a vysvětluje tento fenomén.

 • Spojujeme pravou a levou stranu člověka tak, aby došlo k jejich harmonizaci.

 • Životní síly, rozdělené v mysli spojujeme a scelujeme.

 • Rozvíjíme a harmonizujeme prostředí pravolevé a levopravé strany.

 • Díky těmto laděním a postojům dochází na kurzu k vyrovnání mezi ženským a mužským prouděním.

 • Nastane klid ničím nevynucený.

 • Dostaví se klid na základě poznávání a porozumění.

MERKABA- zlaté prstence

Automatická rotace zlatých prstenců jočer ...
Upravuje a ladí rotující toky ... celého člověka

1

2

Postoje
k realitě
a jiné úhly pohledu

Energetická
cvičení

3.png

Co umí 4. kurz?

 

 • Čtvrtý kurz nabízí konečnou úpravu chyb a neharmonie ...
  ZLATÝM ŘEZEM ...

 • Vyvrcholením úprav organismu je udělat vše co nejdokonaleji. Matematickým vyjádřením úplné dokonalosti energetického pohybu je zlatý řez. Ten nejlépe vyjadřuje, že ve vesmíru se vše opakuje až k úplné dokonalosti.

 • Proto se na tomto kurzu věnuje proměnám přes zlatou osu a prstence rotační hodně času.

 • Rozpoutáme v sobě tornádo, které neumožňuje stagnaci žádné energetické částice.

 • Současně si je člověk schopen celý proces pohybu a klidu uvědomit.Každičká jednotlivá částečka se vědomě bude vrtět dle matematické rovnice zlatého řezu.

 • Naučit organismus něčemu, co už umía zná, není nic složitého. Je třeba se jen rozpomenout a probudit se ze snění.